Executive Directors
Mr. Wang Bing
Ms.Zhao Wenjun
Ms.Zhao Shulan
Mr. Shu Minghe
Mr. Zou Hao
Non-executive Directors
Mr. Chang Bin
Independent Non-executive Directors
Mr. Shi Ketong
Mr. Yang Zhida
Mr. Lin Chen
Audit Committee
Mr. Yang Zhida(Chairman)
Mr. Chang Bin
Mr. Shi Ketong
Remuneration Committee
Mr. Shi Ketong(Chairman)
Mr. Wang Bing
Mr. Yang Zhida
Nomination Committee
Mr. Wang Bing (Chairman)
Mr. Shi Ketong
Mr. Lin Chen